THE 2-MINUTE RULE FOR ศาลเจ้ากวนอู

The 2-Minute Rule for ศาลเจ้ากวนอู

The 2-Minute Rule for ศาลเจ้ากวนอู

Blog Article

กวนอูมีความเป็นมาอย่างไร เราจะรู้จักในฐานะขุนพลฆ่าคนมาเยอะแยะ ทำไมถึงบูชากวนอูเป็นเทพ และมีศาลเจ้ากระจายอยู่ทั่วโลกที่ชาวจีนเดินทางไป ผมไปไต้หวัน ศาลหม่าโจ้ว ศาลกวนอูทั่วทั้งเกาะ

ดิน เราเหยียบใครขึ้นมา ลูกน้อง ผู้ใต้บังคับบัญชา พวกเขาทำให้เรามีวันนี้

ดูบอลสด โอลิมเปียกอส พบ ฟิออเรนติน่า' ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ ลีก ชิงชนะเลิศ

 ศาลกวนอู คลองสาน หนึ่งในตำนานศาลเจ้าที่เก่าแก่

เบื้องหลังความสำเร็จ 'เบลล่า ราณี' ทั้งอดทน ฝึกฝน เฝ้ารอ จนถึงวันที่ส่องแสง

มีคำกล่าวว่า ออกเรือเดินทะเลสิบครั้งอาจล่มสักเจ็ดครั้ง การนำความกล้าหาญของกวนอูมาเป็นสิ่งยึดมั่นนำความซื่อสัตย์มายึดเหนี่ยวว่าจะไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอน ไม่ทำอะไรผิดทำนองคลองธรรม ด้วยเหตุนี้จึงยึดมั่นในคุณธรรมของกวนอู” ปัญญภัทร อรรถาธิบาย

‘โรคติดเชื้อข้ามสายพันธุ์’ ระบาดง่ายขึ้น เพราะ ‘ภาวะโลกร้อน’

ดูบอลสด โอลิมเปียกอส พบ ฟิออเรนติน่า' ยูฟ่า ยูโรป้า คอนเฟอเรนซ์ ลีก ศาลเจ้ากวนอู ชิงชนะเลิศ

การไว้ทีกง จึงเปรียบเสมือนการสำนึกทบทวนตนก่อนที่จะไปขอพรจากเทพเจ้า ในขณะที่การไหว้เทพเจ้า คือ การสะท้อนคุณธรรมเข้าไปในจิตใจตน นั่นเอง

เวลาผ่านไปนานเข้า กวนอูไม่ได้เป็นเทพในลัทธิขงจื๊อ ความเชื่อในลัทธิเต๋าก็ผนวกการบูชากวนอูเข้ากับธรรมชาติสิ่งศักดิสิทธิ์ แม้กระทั่งพุทธศาสนาก็ผนวกรวมกวนอูเข้าไปในความเชื่อทางพุทธศาสนาด้วย วัดจีนใหญ่ๆจะตั้งกวนอูเป็นสังฆารามโพธิสัตว์ เป็นผู้คุ้มครองอารามทางพุทธศาสนา

หลังจากได้ร่วมพิธีส่งเทพเจ้ากลับสู่สวรรค์ เพื่อไปรายงานความดี-ชั่วของมนุษย์ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การได้สนทนากับเหล่าผู้รู้ที่ศาลเจ้ากวนอู คลองสาน ทำให้เราได้เข้าใจถึงความหมายอันลึกซึ้งของการไหว้เจ้าที่อาจกล่าวได้ว่า แท้จริงแล้วการไหว้เทพเจ้า คือการสะท้อนคุณธรรมเข้าไปในจิตใจตน

‘โรคติดเชื้อข้ามสายพันธุ์’ ระบาดง่ายขึ้น เพราะ ‘ภาวะโลกร้อน’

เบื้องหลังความสำเร็จ 'เบลล่า ราณี' ทั้งอดทน ฝึกฝน เฝ้ารอ จนถึงวันที่ส่องแสง

ที่มาสติกเกอร์ใหม่ โฉมใหม่กรุงเทพ จุดเช็คอินยอดฮิต บนคานรางรถไฟฟ้า

คนโบราณบูชาเทพเจ้ากวนอู เนื่องจากทำการค้าต้องมีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และมีพวกพ้องที่ช่วยเหลือกันได้ คนในยุคปัจจุบันนอกจากบูชาความซื่อสัตย์เที่ยงตรงแล้ว ยังมีศรัทธาใหม่ด้วยการถ่ายสำเนาโฉนดที่ดินมาเหน็บไว้ที่เอวของเทวรูปเพื่อขอพรให้ขายที่ดินได้สำเร็จสมดังตั้งใจ ซึ่งทางศาลเจ้ากล่าวว่าเป็นศรัทธาส่วนบุคคล

Report this page